به طور کلی در بسیاری از پروژه‌های مختلف ممکن است با مسئله‌ای مواجه شوید که برای پیاده‌سازی سناریو خود مجبور شوید شماره گرفته شده را دست‌کاری نمایید. این دست‌کاری می‌تواند شامل اضافه یا کم کردن مقادیری به شماره گرفته شده باشد تا تماس به درستی به مقصد مورد نظر ارسال شود. برای دست‌کاری شماره در روتر سیسکو راه‌های گوناگونی وجود دارد که در ادامه مقاله به بررسی نحوه تنظیم و راه‌اندازی آن‌ها خواهیم پرداخت.


دستکاری شماره به کمک Prefix:

به کمک این دستور می‌توانیم مقادیری را به قبل از شماره گرفته شده اضافه کنیم. برای درک این موضوع به مثال ذیل توجه کنید:

فرض کنید در Dial Peer زیر می‌خواهیم به هر دلیلی، عدد ۰۲۱ را به ابتدای شماره گرفته شده اضافه نماییم. در این صورت داریم:

Router# conf t
Router(config)# dial-peer voice 1000 POTS
Router(config-dial-peer)# destination-pattern 9T
Router(config-dial-peer)# prefix 021
Router(config-dial-peer)# port 0/0/1


دستکاری شماره به کمک Forward-digits:

به کمک این دستور می‌توانید تعداد رقمی که باید از سمت راست شماره گرفته شده، ارسال شود را تعیین کنید. برای درک بهتر این موضوع به مثال ذیل توجه کنید:


فرض کنید به دلایلی می‌خواهیم تنها سه رقم سمت راست شماره گرفته شده Forward شود. در این حالت داریم:

Router# conf t
Router(config)# dial-peer voice 1000 POTS
Router(config-dial-peer)# destination-pattern .T
Router(config-dial-peer)# forward-digits 3
Router(config-dial-peer)# port 0/0/1


دستکاری شماره به کمک Digit-strip‌ یا No Digit-strip‌:

به صورت پیش‌فرض روتر اعداد مشخص در Destination Pattern نوشته شده در Dial Peer را حذف می‌کند. به کمک دستور No Digit-strip می‌توانیم این قابلیت را غیر فعال کنیم.


برای درک بهتر به مثال ذیل توجه کنید:

فرض کنید ما می‌خواهیم برای ارسال تماس به سمت مرکز تلفن سمت راست یک Pots Dial Peer بنویسیم. همان‌طور که در مقاله معرفی Pots Dial Peerها گفتیم داریم:

نحوه دستکاری شماره در روتر سیسکوRouter# conf t
Router(config)# dial-peer voice 2000 VOIP
Router(config-dial-peer)# destination-pattern 2…
Router(config-dial-peer)# no digit-strip
Router(config-dial-peer)# port 1/0:23

همان‌طور که گفته شد، در صورتی که در Dial Peer فوق کامند No Digit-strip را نزنیم روتر عدد ۲ نوشته شده در Destination Pattern را از ابتدای شماره گرفته شده حذف می‌کند.


دستکاری شماره به کمک Num-exp:

به کمک این دستور هر شماره‌ای که با مقدار وارد شده در این کامند Match شود، به مقدار تعیین شده در این کامند تغییر خواهد کرد. برای درک بهتر به مثال ذیل توجه کنید:

فرض کنید داریم: Router# num-exp 4… 5…

در این حالت هر زمان شماره‌ای ۴ رقمی که با ۴ شروع شود گرفته شود، رقم اول به ۵ تغییر می‌کند. مثلاً اگر ۴۵۶۷ را بگیریم، به عدد عدد ۵۵۶۷ تبدیل خواهد شد.


نکته: همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این کامند در حالت Enable روتر وارد می‌شود.


دستکاری شماره به کمک ‌Voice Translation-profile:

در روتر سیسکو می‌توانیم عمل دست‌کاری شماره‌ها را به کمک Voice Translation-profile نیز انجام دهیم. Voice Translation-profile به ما این امکان را می‌دهند تا با انعطاف‌پذیری بالا، شماره‌های گرفته شده را توسط قوانین و شرایط مختلف تغییر دهیم. 


منبع: VOIPING