ایجاد دایرکتوری اسامی در CME:

یکی از اقداماتی که برای راه‌اندازی دفترچه تلفن در مرکز تلفن CME باید انجام دهید، تعیین نام، برای ephone-dnها می‌باشد. این کار علاوه بر نمایش نام در کنار شماره داخلی، برای ساخت دفترچه تلفن در CME نیز کاربرد دارد. نحوه تنظیم این پارامتر در مراحل ساخت ephone-dn به فرم ذیل می‌باشد:

router (config) # ephone-dn 10
router (config-ephone-dn) # name <نام کاربر>

پس از تنظیم پارامتر‌های فوق برای ephone-dnها، زمانی که کاربران با یکدیگر تماس می‌گیرند، نام تعیین شده در ephone-dn آن‌ها بر روی تلفن مقصد نیز نمایش داده می‌شود. در بیشتر تلفن‌های IP سیسکو دکمه‌ای با نام دایرکتوری روی صفحه کلید تلفن برای ورود به دفترچه تلفن وجود دارد. اما در صورتی که روی تلفن شما این دکمه وجود ندارد می‌توانید دفتره تلفن را از درون منوی تلفن خود مانند تصویر ذیل پیدا کنید.

نحوه ساخت دفترچه تلفن در CME

پس از ورود به بخش دایرکتوری تلفن می‌توانید کاربران مورد نظر خود را بر اساس نام یا نام خانوادگی آن‌ها جست‌وجو کنید.

ساخت دفترچه تلفن در CMEبه صورت پیش‌فرض CME اسامی لیست را بر اساس نام کوچک افراد می‌نویسد. در صورتی که می‌خواهید این روش نوشتن را بر اساس نام خانوادگی تنظیم کنید می‌توانید تنظیمات مورد نظر خود را در بخش telephony service با کامند directory اعمال کنید. به عنوان مثال می‌توانید با کامند ذیل، نحوه نمایش اسامی را بر اساس نام خانوادگی کاربران تنظیم کنید.

Router (config-telephony) # directory last-name-first

همچنین با استفاده از دستور directory entry می‌توانید نام و شماره‌هایی را به دفترچه تلفن خود اضافه کنید. در ادامه می‌توانید کامند‌های لازم برای این کار را مشاهده کنید.

آموزش ساخت دفترچه تلفن در CME

نکته: حداکثر ۱۰۰ آیتم را می‌توانید به صورت دستی در این لیست وارد نمایید.


منبع: VOIPING