اگر می‌خواهید Elastix کار حرفه‌ای باشید باید برخی قابلیت‌های سیستم عامل Linux را نیز بلد باشید، یکی از آن ویژگی های جالب و بسیار پر کاربرد Linux، می‌توان Crontab را نام برد. Crontab به شما این امکان را می‌دهد تا یک کار شامل اجرای یک یا چندین دستور را زمانبندی کرده تا در موقع خاصی اجرا شود، مثلاً شما می‌خواهید در یک زمان خاص سیستم شما به روز رسانی شود، پشتیبان گرفته شود و یا برنامه خاصی اجرا گردد، این موارد را با Crontab می‌توانید انجام دهید.


برخی موارد استفاده Crontab بر روی سیستم تلفنی Elastix یا Asterisk:

  • حذف یا انتقال logهای سیستم تلفنی از روی هارد سرور به طور منظم و در بازه‌های مشخص
  • حذف یا انتقال فایل‌های صوتی مکالمات ضبط شده و یا صندوق صوتی سیستم تلفنی از روی هارد سرور به طور منظم و در بازه‌های مشخص
  • stop و start کردن سرویس‌های نصب شده همانند Asterisk در یک زمان مشخص و به صورت منظم
  • اجرای یک برنامه نوشته شده شما بر روی سیستم تلفنی در یک زمان مشخص 


برای ساخت آن دستور زیر را اجرا نمایید:                                  

crontab -e


پس از زدن دستور یک ویرایشگر فایل باز می‌شود و شما می‌توانید دستور خود را در قالب زیر در آن بنویسید:
* * * * * /bin/execute/this/script.sh


همان‌طور که می‌بینید قبل از مسیر فایل اجرایی ما 5 ستاره وجود دارد، این ستاره‌ها به این معنا می‌باشند:
• دقیقه (0 الی 59)
• ساعت (0 الی 23)
• روز از ماه (1 الی 31)
• ماه (1 الی 12)
• روز از هفته (0 الی 6) که 0 نشان دهنده یکشنبه می‌باشد.


مثال یک:
برای اجرا کردن اسکریپت خود در هر روز جمعه ساعت 1 صبح مورد زیر باید نوشته شود.
0 1 * * 5 /bin/execute/this/script.sh

مثال دو:
برای اجرای اسکریپت در روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 1 صبح مورد زیر باید نوشته شود.
0 1 * * 1-5 /bin/execute/this/script.sh

مثال سه:
برای اجرای اسکریپت در 10 دقیقه بعد از هر ساعت در اولین روز ماه (میلادی) مورد زیر باید نوشته شود.
10 * 1 * * /bin/execute/this/script.sh

مثال چهار:
برای اجرای اسکریپت در هر 10 دقیقه مورد زیر باید نوشته شود.
0,10,20,30,40,50 * * * * /bin/execute/this/script.sh

همچنین به این شکل نیز می توانید بنویسید:
*/10 * * * * /bin/execute/this/script.sh

مثال پنج:
ریبوت کردن سیستم هر روز ساعت 3 صبح
0 3 * * * /sbin/reboot


مثال ششم:
استفاده از کلمه کلیدی @reboot برای اجرای دستورات شما در هر بار بالا آمدن سیستم.
@reboot CMD


منبع: VOIPIRAN