در سیستم تلفنی ایزابل برای انتقال تماس حین مکالمه دو روش وجود دارد و البته یک روش سوم هم می‌توانید با کمی تغییرات اضافه کنید.


با این توضیح که اگر فرد A با فرد B تماس گرفته و فرد B می‌خواهد تماس را به فرد C انتقال دهد.B2ap3 Large 9 Call Transfer

 


  1. انتقال کورکورانه (Blind Transfer): که در این حالت فرد B حین مکالمه با فرد A با زدن کد دستوری ## حین مکالمه تماس را منتقل می‌کند، تماس بدون در نظر گرفتن شرایط فرد A به سمت وی انتقال داده می‌شود و اگر فرد A در دسترس نباشد تماس دیگر به B بر نمی‌گردد.
  2. انتقال با نظارت (Attended Transfer): که در این حالت فرد B حین مکالمه با فرد A با زدن کد دستوری 2* حین مکالمه و وارد کردن شماره فرد C با وی تماس برقرار می‌کند و در ابتدا به گفتگو با فرد A می‌پردازد و فرد B در این حالت به حالت Hold رفته و موزیک انتظار خواهد شنید (پشت خط، فرد A منتظر می‌ماند) حال اگر فرد B تماس را قطع کند این انتقال صورت می‌پذیرد و سپس A به C متصل خواهد شد.
  3. حال بسیاری از کاربران می‌خواهند انتقال سریع یا کورکورانه را داشته باشند اما اگر فرد C پاسخگو نبود تماس به فرد B باز گردد. برای این حالت، انتقال تماس در Issabel باید کمی کد به Asterisk اضافه کرد.


در ابتدا با برنامه Winscp به Issabel متصل شوید و فایل زیر را باز کنید:

/etc/asteriskfeatures_general_custom.conf

در این فایل مقادیر زیر را قرار داده و سپس Asterisk را reload کنید. (یا به هر شکلی در محیط web نوار قرمز Apply Configuration را بزنید)

atxfernoanswertimeout = 15 atxferdropcall = no atxferloopdelay = 10 atxfercallbackretries = 2


توضیح پارامترها:
atxfernoanswertimeout: مدن زمان زنگ خوردن فرد C
atxferdropcall: این همان پارامتری است که باعث می‌شود اگر فرد C پاسخگو نبود تماس به فرد B برگردد. (اگر فرد C تماس را پاسخ نداد قبل از این که تماس به B برگردد سیستم می‌تواند چند بار تماس با C را تکرار کند، دو پارامتر بعدی به همین دلیل است).
atxferloopdelay: اگر فرد C پاسخ نداد چند ثانیه صبر کرده و سپس تلاش مجدد صورت پذیرد.
atxfercallbackretries: برای تماس با فرد C چند تلاش صورت پذیرد و پس از آن تماس به B برگردد.


روند اجرا انتقال حالت سوم: در این حالت، حین مکالمه فرد B می‌بایست از کد دستوری Attended یا همان 2* استفاده کند (در واقع انتقال Attended را تغییر دادیم) حال وقتی شماره فرد C را می‌زنید و سیستم شروع به شماره‌گیری می‌کند، فرد B باید تماس را قطع کند، در این حالت فرد A صدای زنگ خوردن فرد C را می‌شوند و اگر فرد C تماس را پاسخ ندهد، این تماس به فرد B برخواهد گشت.


منبع: VOIPIRAN