نحوه تنظیمات ترانک‌های آسیاتک:

بعد از Log in کردن به Issabel، وارد قسمت PBX و سپس مراحل را به ترتیب انتخاب کنید.

PBX / PBX Configuration / Trunks / Add SIP Trunk

B2ap3 Large 1


چند نکته مهم در تنظیمات:

  • دقت داشته باشید اگر مشترک ترانک آسیاتک هستید Server: 185.98.113.123 را می‌بایست تنظیم نمایید.
  • مشترکین ترانک نیازی به password ندارند.
  • توصیه می‌گردد Trunk Name را همانند username تعریف نمایید.


در صورتی که می‌خواهید شماره معمولی (زیر 8 کانال) را Register کنید:

Server: 185.98.113.122 یا voice.asiatech.ir

B2ap3 Large 2
و همچنین دقت داشته باشید registration نیز باید تنظیم گردد:

B2ap3 Large 3
سپس بعد از ایجاد تغییرات روی  "Apply Config" کلیک نمایید.


مرحله بعد تعریف تماس خروجی می‌باشد. برای این کار به منوی "outbound Routes" رفته و بر روی گزینه "Add Route " کلیک نمایید.

B2ap3 Large 4

 

در بخش "Trunk Sequence For Matched Routes" ترانکی که در مرحله قبل ایجاد کرده‌ایم را انتخاب کرده و برروی دکمه "Submit Changes" کلیلک کنید و همانند مرحله قبل روی "Apply Config" کلیلک نمایید تا تغییرات اعمال شود.

B2ap3 Large 5
در مرحله بعد می‌بایست تماس‌های ورودی را ایجاد کنیم. به همین منظور روی منوی "inbound Routes" کلیلک کرده و در بخش Description یک نام برای روت ورودی تعریف نمایید. 

B2ap3 Large 6


منبع: VOIPIRAN