کاربرد جهت مدل‌های 4104/4108: در این آموزش شما با نحوه تنظیم Gatewayهای شهری برند Grand stream با سیستم تلفنی محبوب Issabel (الستیکس) آشنا می‌شوید. این آموزش بیشتر مناسب مدل‌های سری 4104 و 4108 می‌باشد.


ورود به پنل مدیریتی: جهت ورود به پنل مدیریتی دستگاه مراحل زیر را انجام دهید:

1- پورت WAN دستگاه FXO را به شبکه‌ای که DHCP روی آن فعال است متصل نمایید (در صورتی که شبکه شما DHCP ندارد از فروشنده بخواهید روی دستگاه شما Static IP تنظیم نماید).


2- با استفاده از نرم‌افزار IP Query دستگاه خود را در شبکه پیدا کنید. (در صورتی که این نرم‌افزار را ندارید آن را از مسیر زیر دانلود نمایید).

http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/IPQuery.zip


پس از اجرای نرم‌افزار IP Query در قسمت Interface شبکه خود را انتخاب کنید و روی گزینه Listen کلیک نمایید و IP دستگاه را از روی مک آدرس آن پیدا کنید. (مک آدرس در پشت دستگاه نوشته شده است)

B2ap3 Large 1

 

3- IP  دستگاه را در مرورگر وارد نمایید و با پسورد admin وارد پنل مدیریتی دستگاه شوید.

 

تنظیمات سمت Gateway جهت اتباط با Issabel:

1- وارد مسیر زیر شده و تنظیمات را انجام دهید.

Accounts -> Account 1 -> General Account

B2ap3 Large 2

 

نام منو
توضیحات
Account Name
P1: (نام Accounts شما است که ترجیحاً به همین نام باشد تا مجبور نباشید در سایر قسمت‌ها نام آن را تغییر دهید)
Sip Server
در این قسمت IP سرور Issabel را وارد نمایید.


2- وارد مسیر زیر شده و تنظیمات را انجام دهید.

Settings -> Channels Settings -> Calling to VoIP 

 B2ap3 Large 3

 

نام منو
توضیحات
User ID
 ch1-8:200: (عدد 200 در واقع مقدار DID Number شما است، که در تنظیمات  Inbound سرور Issabel جلوتر مورد نیاز می‌باشد (مقدار ch1-8 عدد 8 تعداد لاین‌های FXO است که Gateway را نشان می‌دهد، در Gatewayهای 4 پورت این مقدار به طور پیش فرض  ch1-4 می‌باشد). 
Sip Server
Ch1-8:p1: مقدار p1  همان نام سرور شما می‌باشد که در تنظیمات Accounts به آن اشاره شد.


3- وارد مسیر زیر شده و مقدار  Stage Method  را مانند شکل زیر به 1 تغییر دهید.

FXO Lines ->  Dialing -> Dialing to PSTN 

B2ap3 Large 4


نحوه ایجاد Trunk با Isaabel:

در سرور Isaabel وارد مسیر زیر شوید Trunk خود را به این صورت تعریف نمایید:

PBX ->  PBX Configuration ->Trunks -> Add SIP Trunk

 B2ap3 Large 5 

 type=friend

qualify=yes

port=5060

insecure=very

 (IP  Gateway) host=172.20.20.205

dtmfmode=rfc2833

context=from-trunk

disallow=all

allow=ulaw,alaw

 

تنظیمات Inbound Route در Issabel:

در سرور Issabel وارد مسیر زیر شوید و مانند شکل زیر تنظیمات را انجام دهید:

PBX ->  Inbound Routes -> Add Incoming Route 

B2ap3 Large 6

 

  

نام منو
توضیحات
Description
نام Inbound Route
DID Number
در این قسمت مقدار DID را برابر با User ID در Gateway که پیش‌تر تنظیم کرده‌ایم، قرار دهید. همچنین میتوانید این مقدار را روی Gateway در مسیر زیر ببینید:
Settings -> Channels Settings -> Calling to VoIP 


 منبع: VOIPIRAN