اگر در تماس برقرار شده، بعد از قطع کردن تماس گیرنده، تماس از روی Gateway قطع نشود و خط مشغول بماند، به این معنی است که باید تنظیمات مربوط به Busy Tone به درستی انجام شود. در واقع Gateway صدای بوق اشغال بعد از قطع شدن ارتباط درست تشخیص نمی‌دهد (به دلیل تنوع استفاده از سخت‌افزارهای مخابراتی در مراکز مخابرات) تا دستور Hang up رو بدهد.


برای این منظور ابتدا از طریق Browser آدرس IP را وارد کرده و در منوی FXO LINE در قسمت Settings گزینه موجود در قسمت Call Progress Tones با اعداد مرتبط و یا استاندارد با خطوط تلفن استفاده شده تکمیل شود.

B2ap3 Large 1

در ادامه همین صفحه گزینه Enable Tone Disconnect را به Y قرار تغییر دهید.

B2ap3 Large 2


نحوه به دست آوردن مقادیر Busy Tone برای Gatewayهای Grandstream:

هنگامی که تماس گیرنده ارتباط خود را قطع می‌کند، سیگنال از مرکز مخابراتی برای دستگاه تلفن ارسال می‌گردد. در سیستم‌های تلفن گویا برای تشخیص قطع آنی کاربر تماس گیرنده، نیاز به تشخیص سیگنال آن می‌باشد. جهت ضبط و تنظیم باید به صورت زیر عمل کرد: در سیستم تلفنی (مانند Elastix و Issabel) امکان رکورد داخلی مورد نظر را فعال نمایید. سپس با خطی دیگر، خط تلفن متصل به Gateway را شماره‌گیری نمایید به طوری که تماس به همان داخلی مورد نظر هدایت شود و داخلی تماس را پاسخ دهد. سپس تماس گیرنده، تماس را قطع کند ولی پاسخ دهنده داخلی ارتباط را نگه دارد به طوری که از روی خط بوق اشغال پخش شود. بعد از رکورد بوق‌های اشغال تماس را قطع کنید. فایل ذخیره شده را با نرم‌افزار Cool Edit 2.0 باز کرده و مانند زیر عمل کنید.


در شکل زیر نشانگر موس را روی یکی از قسمت‌های سبز رنگ کلیک کنید تا نوار نقطه چین زرد رنگ عمودی در صفحه ظاهر شود، در نوار منو گزینه Analyze را انتخاب کنید.

B2ap3 Large 3

 از منوی Analyze روی گزینه (Alt+Z) Show Frequency Analysis کلیک کنید.

B2ap3 Large 4

 در کادر باز شده، عدد نشان داده شده مقدار فرکانس خط شما را نمایش می‌دهد. این مقدار به دست آمده برای متغیر F1 می‌باشد. (در این مثال F1=400 می‌باشد).

B2ap3 Large 5

 پس از به دست آوردن مقدار فرکانس باید مقدار On Time و Off Time را به دست می آوریم. برای این به دست آوردن on time از ابتدا تا انتهای یک On Time (قسمت سبز رنگ) را انتخاب کرده و مقدار Length فرکانس انتخاب شده را در سمت راست، پایین صفحه مشاهده می‌کنید.

B2ap3 Large 6

 این عدد که مقدار آن در این مثال 378 می‌باشد را به بالاترین عدد گرد کنید. (On time = 380)

برای به دست آوردن Off time بخش بین On time را انتخاب کرده و مقدار Length فرکانس انتخاب شده را در سمت راست، پایین صفحه مشاهده می‌کنید.

B2ap3 Large 7

 این عدد که مقدار آن در این مثال 358 می‌باشد را به بالاترین عدد گرد کنید. (Off time = 360)

با توجه به اعداد به دست آمده، گزینه‌های مرتبط به تنظیمات Busy Tone را به طریق زیر تکمیل می‌کنیم. بقیه اعداد و تنظیمات به حالت پیش فرض باقی می‌مانند. (F1= 400)

On Time 1 = 380 که باید تقسیم بر 10 شود، پس مقدار 38 نوشته می‌شود.

Off Time 1 = 360 که باید تقسیم بر 10 شود، پس مقدار 36 نوشته می‌شود.

 

Dial Tone : ch1-4:f1 = 400 @ -11,f2 = 0@ – 11,c = 0/0

Ringbak Tone : ch 1 -4 : f1 = 400 @ – 11,f2 = 0 @ – 11,c = 200 / 400

Busy Tone : ch 1 -4 : f1 = 400 @ -20,f2 = 0 @ -11,c = 38/36

Recorder Tone: ch 1 –۴ : f1 = 400 @ 025,f2 = 0 @ -11,c = 0 /0


همچنین در برخی پروژه‌ها دیده شده است که سیگنال خطوط با همدیگر متفاوت می‌باشند، در این صورت در ابتدای خطوط تنظیمات که Ch مربوطه (همان شماره پورت FXO) انتخاب شده است می‌توان برای تک تک خطوط سیگنال‌های مربوطه را نسبت داد. برای مثال:

Dial Tone : ch1-2:f1 = 400 @ -11,f2 = 0@ – 11,c = 0/0 ; ch 3-4:f1=500@ -11 , f2=0@ -11,c=0/0

Ringbak Tone : ch 1 – 2 : f1 = 400 @ – 11,f2 = 0 @ – 11,c = 200 / 400 ; ch 3-4 :f1=500@-11 ,f2=0@-11,c=250/350

Busy Tone : ch 1 – 2 : f1 = 400 @ -20,f2 = 0 @ -11,c = 50/50 ; ch 3-4 : f1=500 @ -20 , f2=0@-11 , c=38/36

Recorder Tone: ch 1 – ۲ : f1 = 400 @ 025,f2 = 0 @ -11,c = 0 /0  ; ch 3-4 :f1=500 @ 35 , f2=0 @-11 , c=0/0

در این حالت سیگنال‌های خطوط ۱ و ۲ با هم دیگر برابر بوده و همچنین سیگنال‌های خطوط ۳ و ۴ نیز با قبلی متفاوت می‌باشد در این صورت در Gatewayهای Grand stream می‌توان برای تک تک خطوط فرکانس‌های به خصوص خود را تنظیم نمود.


منبع: VOIPIRAN