NAT یا Network Address Translation راهکاری برای تبدیل آدرس‌های شبکه Local یا Private به آدرس Public می‌باشد. در پروژه‌های VOIP معمولاً از یک IP Valid استفاده می‌شود، اما خود سرور Issabel دارای IP Invalid می‌باشد، NAT یک راهکار برای ارتباط از طریق دنیای اینترنت با سرور Issabel می‌باشد، برای این منظور باید بر روی مودم یا Router پورت 5060 UDP و پورت 10000 تا 20000 UDP به سمت IP داخلی سرور ایزابل Forward شود.


  • مشکل صدای یک طرفه:

ساختار پروتکل SIP به گونه‌ای است که وقتی بر روی NAT قرار می‌گیرد صدا به صورت یک طرفه منتقل می‌شود، یعنی صدای فردی که برروی اینترنت هست در داخل شرکت شنیده می‌شود ولی صدای فرد داخل شرکت به گوش فرد خارج شرکت نمی‌رسد. ماهیت این مشکل تنها مختص Asterisk نمی‌باشد و تمامی سیستم‌های VOIP که با پروتکل SIP کار می‌کنند چنین مشکلی را دارا می‌باشند، ولی هر کدام راه‌کاری برای آن ارائه کرده‌اند، Asterisk نیز راه‌کاری دارد که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم.


راه‌حل:

1. تغییرات در تنظیمات SIP:

در سرور Issabel از تنظیمات Unembedded IssabelPBX در منوی PBX و زیر منوی PBX Configuration شوید، اما برای دسترسی به این قسمت ابتدا باید از منوی Security و زیر منوی Advanced Setting گزینه Enable direct access را روی حالت On قرار دهید:

B2ap3 Large 001

حال در قسمت Unembedded IssabelPBX و منوی Setting و Asterisk SIP Setting ،NAT را در حالت Yes قرار دهید، سپس در قسمت IP Configuration روی حالت Static قرار دهید. برای اعمال IP Local و Public احتیاج به انتخاب گزینه Auto Configuration می‌باشد که این گزینه موارد درخواستی را پر می‌کند. (External IP در واقع IP اینترنتی شما و Local Network می‌تواند IP سرور یا شبکه شما باشد)

B2ap3 Large 002


2. اعمال تغییر در تعریف داخلی:

برای این منظور در تنظیمات داخلی مورد نظر در بخش Device Option باید NAT را روی Yes قرار دهیم.

B2ap3 Large 003

توجه داشته باشید که حتماً باید هر دو تنظیم را انجام دهید تا بتوانید تماسی دو طرفه داشته باشید.


منبع: VOIPIRAN