برای ارتباط Issabel با محيط بيرون و سيستم‌های ديگر از Trunk استفاده می‌شود، برای ساخت Trunk ابتدا می‌بايست پروتكل مورد نياز برای ارتباط با محيط و يا سيستم مقابل را تعيين كرده و بر اساس آن Trunk را تعريف كنيد، پروتكل‌های رايج به شرح زير است:

 

Zap: برای تعريف كارت‌های Asterisk (Dahdi Suport)‌ بر روی سيستم تلفنی استفاده می‌شود، بعد از قرار دادن كارت در  سرور، برای ارسال و دريافت تماس می‌بايست يك Trunk از نوع Zap تعريف نماييد. به طور پيش فرض در برنامه Freepbx يك Trunk Zap‌ به نام ZAP/g0 تعريف شده كه شما را برای استفاده از يك كارت بر روی سيستم از تعريف Zap Trunk بی‌نياز می‌كند، اما اگر می‌خواهيد بيش از يك كارت روی سرور نصب كنيد می‌بايست يك Trunk Zap‌ ديگر تعريف نماييد.

 

IAX: اين نوع Trunk برای ارتباط با Gatewayها و يا سرويس دهندگان تلفن اينترنتی VoIP Providers با پروتكل IAX كاربرد دارد، البته يك استفاده مهم اين Trunk برای اتصال 2 سرور Asterisk با يكديگر است.

 

SIP: اين نوع Trunk برای ارتباط با Gatewayها و يا سرويس دهندگان تلفن اينترنتی VoIP Providers با پروتكل SIP كاربرد دارد.

 

ENUM: مخفف E.164 Number to URI Mapping می‌باشد، اين سرويس اين امكان را می‌دهد كه شماره تلفن‌ها به آدرس‌های اينترنتی ترجمه شوند.

 

DUNDI: مخفف Distributed Universal Number Discovery می‌باشد، يك سرويس مسيردهی بر روی شبكه‌های VoIP‌ است كه در اين سرويس هر گره روی شبكه مسير تلفن‌های گره‌های اطراف را می‌داند (حداقل يك شماره از يك گره همسايه)، اين سرويس توسط آقای مارك اسپنسر سازنده Asterisk ايجاد شده است.

 

Custom: برای مابقی Trunk كه Asterisk پشتيبانی می‌كند و يا مواردی كه به صورت افزونه اضافه می‌شوند، پروتكل‌های همانند h323 و يا SCCP

 

شما ممكن است چندين Trunk تعريف كنيد، مثلاً برای تماس‌های بين‌الملل يك Trunk VoIP‌ برای يك سرويس‌دهنده و يك Trunk PSTN هم از نوع ZAP‌ برای ارتباط با خطوط شهری از طريق كارت، برای تعريف هر Trunk، به خصوص Trunkهای VoIP‌ برای اتصال به يك Gateway و يا سرويس‌‍دهنده تلفن اينترنتی، شما می‌بايست نحوه تنظيمات و تعريف Trunk را از آن سرويس دهنده و يا توليد كننده بخواهيد،‌ نحوه تعريف هر كدام با ديگری می‌تواند متفاوت باشد. در اين‌جا يك مورد را برای نمونه بيان ‌می‌كنيم، مورد زير برای اتصال به سرويس‌دهنده Pennytel‌ است.

 

روی ساخت Trunk از نوع SIP كليك كنيد، موارد زير به صورت زير مورد استفاده قرار می‌گيرد، Outbound Caller ID: يك Caller ID برای خود در نظر بگيريد، البته بايد از قالب كلی پيروی كند، يعنی هم شامل نام باشد هم عدد به صورت “Your Name” 

 

Maximum  channels: برای استفاده از حداكثر ظرفيت خالی بگذاريد، مگر آن كه بخواهيد محدوديتی قائل شويد، مثلاً برای ساخت Trunk شهری ZAP، شما يك كارت 4 پورت شهری قرار داده اين اما Trunk را با محدوديت حداكثر 2 كانال می‌سازيد در اين صورت فقط همزمان 2 تماس به سمت Trunk مسيردهی می‌شود.

 

Dial  Pattern: در بخش قبلی بحث شد، مثلاً شما می‌خواهيد قبل از ارسال شماره به سمت Trunk مديريتی روی آن انجام دهيد، مثلاً يك 9 با آن اضافه كرده و يا كم  كنيد، البته اين انجام اين كار در Outbound Trunk رايج‌تر است.

 

Peer Details: يك‌سری تنظيمات برای ارسال تماس به طرف مقابل، در زير ما مثال تنظيمات برای ارسال تماس به سرويس‌دهنده Penny tel را نمايش می‌دهيم.

username=8880XXXX

type=peer

secret= Password

insecure=very

host=sip.pennytel.com

dtmfmode=rfc2833

disallow=all

allow=alaw&ulaw&gsm

canredirect=no

canreinvite=no

 

User Context: شماره كاربری كه طرف مقابل به شما برای اتصال داده است، معمولاً برای اتصال به Gatewayها مورد استفاده قرار نمی‌گيرد.

 

User Details: تنظيمات لازم برای دريافت تماس از سمت مقابل

canreinvite=no

context=from-trunk

fromuser=888XXXXX

qualify=no

secret= Password

type=user

username=888XXXXX

 

Registration: اين فيلد را فقط برخی سرویس دهندگان از شما می‌خواهند.

888XXXXX:Password@sip.pennytel.com/888XXXXX


منبع: ISSABEL.ir