تنظیم پورت FXO یکی از پرکاربردترین نقاطی است که از کامند PLAR برای راه‌اندازی آن استفاده می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که ما به کمک Dial Peerها تماس را به نقاط مورد نظرمان هدایت می‌کردیم، از پارامتری به نام Destination Pattern استفاده کردیم. این پارامتر در حقیقت به ما کمک می‌کند تا تماس را متناسب با میزان DNIS یا Dialed Number Identification Service به سمت مقصد مورد نظر خودمان ارسال کنیم. همان‌طور که می‌دانید خط‌های آنالوگ تنها قابلیت ارسال CID یا Caller ID را دارند و نمی‌تواند اطلاعات DNIS را نیز به سمت ما ارسال کنند. به همین دلیل زمانی که از Port FXO برای اتصال خط آنالوگ به مرکز تلفن استفاده می‌کنیم باید میزان DNIS را به صورت دستی روی تمامی تماس‌های دریافت شده تنظیم کنیم تا Dial Peer ما عمل هدایت تماس را به درستی انجام دهد. برای این کار ما از کامند PLAR در تنظیم Voice Port استفاده می‌کنیم. برای درک بهتر موضوع به مثال ذیل توجه کنید.

کامند PLAR در روتر سیسکوفرض کنید می‌خواهیم تمامی تماس‌های دریافتی از هر دو پورت FXO به سمت تلفنچی با شماره ۱۰۰۰ ارسال شود. برای پیاده‌سازی این سناریو در قدم اول باید وارد تنظیمات Voice Portها شده و میزان DNIS تماس‌ها را روی پورت مورد نظر تنظیم کنیم.

Router# conf t
Router(config)# voice-port 0/0/0
Router(config-voiceport)# connection plar 1000
Router(config)# voice-port 0/0/1
Router(config-voiceport)# connection plar 1000


سپس زمان نوشتن Dial Peer برای FXS، میزان destination pattern را ۱۰۰۰ قرار دهیم. با این کار در ابتدا میزان ۱۰۰۰ روی اطلاعات DNIS تمامی تماس‌های دریافت شده تنظیم می‌شود. سپس تماس با Dial Peer ما Match شده و تماس به سمت پورت FXS ارسال می‌شود.


نکته: تنها زمانی که از خطوط آنالوگ برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنیم به کامند PLAR احتیج داریم چرا که خطوط  دیجیتال و Sip Trunk قابلیت ارسال اطلاعات DNIS را دارند.


کامند PLAR در تنظیم پورت FXS:

زمانی از کامند PLAR در تنظیم FXS استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک خط برای تماس‌های اضطراری راه‌اندازی کنیم. زمانی که کامند Connection plar را زیر پورت FXS می‌زنیم، روتر به محض دریافت سیگنال off-hook (برداشتن گوشی) شماره تنظیم شده روی PLAR را می‌گیرد. به عنوان مثال اگر پورت FXS 0/0/3 ما به تلفن اضطراری درون آسانسور متصل است داریم:

Router# conf t
Router(config)# voice-port 0/0/3
Router(config-voiceport)# connection plar 2000

با این کار به محض برداشتن تلفن داخل آسانسور، روتر شماره ۲۰۰۰ را می‌گیرد.


منبع: VOIPING