نحوه تنظیمات ترانک‌های آسیاتک:

بعد از Log in کردن به Issabel، وارد قسمت PBX و سپس مراحل را به ترتیب انتخاب کنید.

PBX /PBX Configuration / Trunks / Add SIP Trunk

B2ap3 Large 1


چند نکته مهم در تنظیمات:

  • دقت داشته باشید اگر مشترک ترانک آسیاتک هستید Server: 185.98.113.123 را می‌بایست تنظیم نمایید.
  • مشترکین ترانک نیازی به password ندارند.
  • توصیه می‌گردد Trunk Name را همانند username تعریف نمایید.


در صورتی که می‌خواهید شماره معمولی (زیر 8 کانال) را Register کنید:

Server: 185.98.113.122 یا voice.asiatech.ir

B2ap3 Large 2و همچنین دقت داشته باشید registration نیز باید تنظیم گردد:

B2ap3 Large 3
سپس بعد از ایجاد تغییرات روی  "Apply Config" کلیک نمایید.


مرحله بعد تعریف تماس خروجی می‌باشد. برای این کار به منوی "outbound Routes" رفته و بر روی گزینه "Add Route " کلیک نمایید.

B2ap3 Large 4

 

در بخش "Trunk Sequence For Matched Routes" ترانکی که در مرحله قبل ایجاد کرده‌ایم را انتخاب کرده و برروی دکمه "Submit Changes" کلیلک کنید و همانند مرحله قبل روی "Apply Config" کلیلک نمایید تا تغییرات اعمال شود.

B2ap3 Large 5در مرحله بعد می‌بایست تماس‌های ورودی را ایجاد کنیم. به همین منظور روی منوی "inbound Routes" کلیلک کرده و در بخش Description یک نام برای روت ورودی تعریف نمایید. 

B2ap3 Large 6


منبع: VOIPIRAN